Vietnam 2019: DSCF3943

Muslim Girl, Châu Đốc, Mekong Delta

Muslim Girl, Châu Đốc, Mekong Delta